Menadžment


Rukovodstvo

Direktor:
Dušan Simeunović
direktor@lastra.rs
Tehnički direktor:
Ivan Krstović
ivan.krstovic@lastra.rs

Rukovodioci sektora i službi

Sektor saobraćaja

Rukovodilac saobraćaja:
Jelena Jovanović
jelena.jovanovic@lastra.rs
Šef saobraćaja:
Ivan Vuković
ivan.vukovic@lastra.rs
Glavni dispečer:
Dragivoj Borak
dragivoj.borak@lastra.rs
Šef autobuske stanice:
Radmila Urošević
autobuska@lastra.rs
Šef turističke agencije:
Jelena Đurđić
jelena.djurdjic@lastra.rs
Šef kontrole:
Aleksandar Vujetić
aleksandar.vujetic@lastra.rs

Služba tehničkog održavanja

Šef garaže:
Nebojša Pavlović
nebojsa.pavlovic@lastra.rs

Služba opštih, pravnih i kadrovskih poslova

Šef pravne, kadrovske i opšte službe:
Branka Ristić
branka.ristic@lastra.rs

Informacioni sistemi

Šef informacionih sistema:
Mario Pantić
mario.pantic@lastra.rs

Ekonomsko-finansijska služba

Šef finansijske službe:
Dubravka Mijatović
dubravka.mijatovic@lastra.rs
Šef Knjigovodstva:
Uroš Stanišić
uros.stanisic@lastra.rs

Služba obezbeđenja

Šef obezbeđenja:
Ivan Delić
ivan.delic@lastra.rs

Radna jedinica Ljubovija

Direktor radne jedinice:
Pantelija Vesić
pantelija.vesic@lastra.rs