O nama


Saobraćajno preduzeće „Lastra“ d.o.o. Lazarevac na dan 01.10.2020. godine, ima 329 zaposlenih i raspolaže voznim parkom od 102 autobusa. Više od dve trećine voznog parka čine prigradska solo i zglobna vozila, a ostatak voznog parka čine visokoturistička, turistička i međugradska vozila.

Osnovna delatnost preduzeća je prevoz putnika u drumskom saobraćaju, i to: međunarodni prevoz, međumesni prevoz, prigradski prevoz na teritoriji grada Beograda, lokalni prevoz na teritoriji Gradske opštine Lazarevac i Opštine Ljubovija. SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac obavlja i ugovoreni prevoz zaposlenih u JP „EPS“ Beograd (ogranci RB „Kolubara“ Lazarevac i „TENT“ Obrenovac), „PRO TENT“ d.o.o. Obrenovac, „Kolubara-Ugostiteljstvo“ d.o.o. Vreoci, „Kolubara-Građevinar“ d.o.o. Lazarevac, „Kolubara-Usluge“ d.o.o. Lazarevac. Takođe, SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac obavlja i ugovoreni prevoz učenika osnovnih, specijalnih i srednjih škola sa teritorije Gradske opštine Lazarevac, kao i vanlinijski prevoz putnika u zemlji i inostranstvu za potrebe sopstvene turističke agencije, fizičkih i pravnih lica.

SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac upravlja sa dve autobuske stanice, od kojih se jedna nalazi u Lazarevcu gde se svakodnevno obavlja prijem/otprema autobusa i putnika za oko 600 polazaka i dolazaka različitih prevoznika, a druga u LJuboviji, sa oko 100 polazaka i dolazaka na dnevnom nivou.

Takođe se bavimo i pružanjem turističkih usluga. Turistička agencija „Lastra“ uspešno posluje u okviru SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac od njenog samog osnivanja. Možemo se pohvaliti velikim brojem uspešno organizovanih putovanja u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnjim radom pozicionirali smo se na tržištu kao jedna od agencija sa najdužom tradicijom u Gradskoj opštini Lazarevac. Aktivna smo članica organizacije YUTA i posedujemo licencu OTP 422/2010.

Iz godine u godinu, zahvaljujući stručnim ljudskim resursima, kvalitetnom, bezbednom i pouzdanom obavljanju drumskog prevoza putnika, SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac potvrđuje visokopozicionirano mesto na saobraćajnom tržištu već više od 50 godina.


Identifikacioni podaci

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Istorijat


Saobraćajno preduzeće „Lastra“ d.o.o. Lazarevac osnovano je dana 27.05.2002. godine na osnovu Odluke o osnivanju preduzeća donete od strane osnivača Saobraćajnog preduzeća „Lasta“ a.d. Beograd. Ovo privredno društvo je osnovano za obavljanje velikog broja delatnosti, ali je u prvom planu bila delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju. U okviru preduzeća, od samog osnivanja funkcionišu Autobuske stanice u Lazarevcu i LJuboviji. Na dan osnivanja društvo ima 657 zaposlenih.

Od osnivanja pa do danas društvo kontinuirano pruža usluge prevoza zaposlenih u, tada Rudarskom basenu „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac, a kasnije JP „Elektroprivreda Srbije“, i njihovim zavisnim preduzećima, pa na taj način, zajedno sa drugim prevoznicima uključenim u obavljanju navedenog posla, omogućava da oko 15.000 zaposlenih svakodnevno blagovremeno i bezbedno stigne do svojih radnih mesta, odnosno vrate se sa istih do svojih kuća.

Takođe, u kontinuitetu, obavljamo i lokalni i prigradski prevoz putnika na teritoriji Grada Beograda i Opštine LJubovija, a saradnja sa ovim jedinicama lokalne samouprave uspešno se nastavlja i u narednom periodu. Naime, 30.12.2016. godine Grad Beograd i grupa ponuđača, među kojima je i SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac zaključili su Ugovor o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji Grada Beograda, na osnovu kojeg će SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac u narednom desetogodišnjem periodu obavljati lokalni prevoz putnika na svim linijama na teritoriji Gradske opštine Lazarevac, a prigradski prevoz na liniji Beograd-Lazarevac, zajedno sa prevoznikom SP „Lasta“ a.d. Beograd. I Opština LJubovija, je u 2016. godini, poverila ovom prevozniku prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na svojoj teritoriji i to na period od 3 godine.

U 2010. godini preduzeće osniva dva ogranka - izdvojena poslovna prostora za obavljanje delatnosti putničkih agencija i turoperatora i za iste dobija licencu za obavljanje ove deletnosti. U pitanju su dve Turističke agencije koje se nalaze u Lazarevcu, jedna u samom centru grada, u pešačkoj zoni Karađorđeve ulice, br. 37, a druga na Autobuskoj stanici u Lazarevcu, u Ulici Kralja Petra br. 2. Agencije rade na realizaciji brojnih izleta, putovanja, odmora, rekreacija, učeničkih ekskurzija i rekreativne nastave u zemlji i inostranstvu. U toku 2017. godine, izvršena je reorganizacija, tako da nastavlja sa radom samo Turistička agencija u Karađorđevoj ulici, dok se na prostoru Autobuske stanice u Lazarevcu, nastavlja prodaja autobuskih karata, bus plus karata i dopuna.

Dugi niz godina Saobraćajno preduzeće „Lastra“ d.o.o. Lazarevac vrši prevoz učenika svih osnovnih škola na teritoriji Gradske opštine Lazarevac,sarađujući pri tome sa Gradom Beogradom, a od 2011. godine sa organima Gradske opštine Lazarevac. Bezbedno i na vreme prevozimo i učenike osnovne škole na teritoriji Opštine Ljubovija.

Misija ovog preduzeća je bezbedan, udoban i blagovremen prevoz do svih destinacija, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o bezbednosti saobraćaja i o životnoj sredini u u interesu dobrobiti čitave zajednice.

SP „Lastra“ d.o.o. Lazarevac, danas ima 340 zaposlenih i vozni park od 101 autobus. Ona je društveno odgovorna ali i profitabilna i tržišno orjentisana kompanija, sa ciljem da bude konkurentna u regionu i na širem tržištu kao i pouzdan partner stanovništvu i kompanijama.Zaposlenih
Autobusa
Polazaka i dolazaka dnevno