Potpisivanje Ugovora sa Opštinom Lajkovac


Potpisivanje Ugovora sa Opštinom Lajkovac
Potpisivanje Ugovora sa Opštinom Lajkovac

Dana 09.07.2018. godine u Opštini Lajkovac svečano je potpisan „Javni ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Lajkovac“. Ispred SP „Lastra“ d.o.o . Lazarevac, Ugovor je potpisao Direktor Dušan Simeunović, a ispred Opštine Lajkovac, Predsednik opštine, Andrija Živković. Svečanom potpisivanju je prisustvovao Predsednik Nadzornog odbora SP „Lasta“ a.d. Beograd, Dejan Mikuletić. Ugovor je potpisan na period od pet godina, pri čemu će prevoz startovati 01.09.2018. godine. Ovim Ugovorom SP Lastra d.o.o. Lazarevac kao nosilac zajedničke ponude sa SP Lasta a.d. Beograd kao članom u zajedničkoj ponudi dobijaju isključivo pravo na obavljanje delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji Opštine Lajkovac. Prevoz će se obavljati na šest linija koje pokrivaju teritoriji cele opštine. Neophodno je i istaći da đaci i zaposleni ostvaruju popust od 35% na kupovinu mesečnih karti, dok lica starija od 65 godina sa prebivalištem na teritoriji Opštine Lajkovac imaju pravo na prevoz bez nadoknade.