Izmene stajališta usled rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića


Izmene stajališta usled rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića
Poštovani putnici,

Usled rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića, od ponedeljka 15.06.2020. doćiće do potpune obustave saobraćaja na delu od Doma kulture u Šopiću do raskrsnice “Krivaja”. Sve linije koje se održavaju  u ITS sistemu – BUSPLUS (linije : 116, 130, 130A, 133L, 135, 140, 140L, 141L, 160A, 166, 190C, 581, 581A, 581E, 860BL, 860L i 946) , kao I linije posebnog linijskog prevoza (prevoz radnika JP “EPS”-a) koje saobraćaju ulicom koja je predmet rekonstrukcije - saobraćaće ulicama : Dula Karaklajića – Dimitrija Tucovića – Ibarski put- Janka Stajčića – Raskrsnica Krivaja I dalje redovnom trasom. Biće uspostavljena privremena stajališta “Dula Karaklajiča 1 – Kod Osnovne škole I “Janka Stajčića 1 – na Krivaji u oba smera.

Tokom izvođenja radova u faza, na izmenjenom delu trase uspostavljaju se privremena stajališta: 

- u smeru ka Lazarevcu:

•             „Janka Stajčića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Janka Stajčića, na poziciji ED stuba oko 15,0 metara ispred zone raskrsnice sa saobraćajnicom koja vodi prema državnom putu IB reda oznake 22 (Ibarski put) u naselju Šopić (raskrsnica Кrivaja);
•             „Dula Кaraklajića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Dimitrija Tucovića, na poziciji oko 50,0 metara ispred obeleženog pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Dula Кaraklajića, ispred objekta škole; - u smeru ka Beogradu:
•             „Dula Кaraklajića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Dimitrija Tucovića, na poziciji oko 50,0 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Dula Кaraklajića, preko puta objekta škole;
•             „Janka Stajčića 1“ – stajalište se uspostavlja u saobraćajnici koja vodi od državnog puta IB reda oznake 22 (Ibarski put) prema ulici Janka Stajčića, oko 10,0 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Janka Stajčića u naselju Šopić (raskrsnica Кrivaja);  

Tokom izvođenja radova sve linije Ugovorenog prevoza zaposlenih  u oba smera saobraćaće ulicama Dula Кaraklajića, Dimitrija Tucovića, Ibarski put, Janka Stajčića do raskrsnice „Кrivaja“ i dalje redovno.   Zbog svega navedenog doći će do sledećih izmena na linijama ugovorenog prevoza zaposlenih JP EPS:  


Linija 115 Lazarevac (rampa) – Stepojevac – Tamnava polazi 10 minutra ranije u sve tri smene svaki dan, odnosno u 05:35, 13:35 i 21:35 i saobraća trasom Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena povratka ne menjaju se.

Linija 115 A Jabučje – Lajkovac – Lazarevac – TEК – Tamnava
koja saobraća neradnim danom u 05:40 kreće 10 minuta ranije, odnosno u 05:30 i saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Petka (ineks) – Pravo pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 190 R Lazarevac – Rampa – Šopić – Tamnava polazi 5 minuta ranije samo u prvoj smeni radnim i neradnim danom, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Tamnava. Vremena ostalih polazaka i povrataka ne menjaju se.

Linija 190 S Lazarevac – Sev. magistrala – Šopić – Tamnava
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Vrtić – Sev. magistr. – Rampa - Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 163 Кruševica – Bistrica – Lazarevac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:40.

Linija 141 A Lazarevac (Treća mesna) – TEК
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (3. mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 41 Lazarevac – Zavod – Rudovci
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 radnim danom i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena ostalih polazaka ne menjaju se.


Linija 41 E Lazarevac – Rudovci
(ekspres) polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 radnim danom i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 141 S Lazarevac – S.Magistrala – TEК
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 i saobraća trasom Autobuska stanica - Vrtić – Sev. magistr. – Rampa - Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 141 Lazarevac –
TEК polazi 10 minuta ranije, odnosno u 14:10 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 113 B Dren – Lazarevac
– Sušara polazi u isto vreme sa Drena, a 10 minuta ranije sa Autobuske stanice, odnosno u 06:20 i saobraća na trasi Dren - Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 113 Lazarevac – Sušara
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 14:20 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 82 Darosava – Lazarevac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:25 i saobraća redovnom trasom do Кrivaje  a dalje magistralom – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac (aut. stanica). Vreme povratka ne menja se.

Linija 58 Lazarevac – S. Separacija
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:20 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.

Linija 12 Marinac – Dudovica  - Lazarevac – Centralna polazi 5 minuta ranije, odnosno u 05:40 iz Marinca i 10 minuta ranije sa autobuske stanice, odnosno u 06:20 i saobraća trasom Marinac – Dudovica – Lazarevac (aut. stanica) - Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.

Linija 12 A Ljig – Dudovica – Treća mesna – SUP – Centralna
u 13:45 radnim danom, polazi u isto vreme i saobraća trasom Ljig – Dudovica – Petka (ineks) – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Ne saobraća preko Treće mesne i kroz grad. Za radnike iz Lazarevca koji su koristili ovu liniju uvodi se nova linija 12 C sa polaskom u 14:20 radnim danom na relaciji Treća mesna – Treća mesna Biser – Vašarište – Sup – benz. pumpa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja – Centralna


Linija 41 B Ljig - Lazarevac(rampa)
– Zavod – Rudovci u 05.45 radnim danom, polazi u isto vreme iz Ljiga. Saobraća izmenjenom trasom Ljig – Petka – Ineks – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Ne saobraća preko Dula КAraklajića i Rampe.


Linija 12 A Centralna – Lazarevac (rampa) – Dudovica – Ljig
u 15:10 saobraća izmenjenom trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Dudovica – Ljig. Ne saobraća kroz Petku.


Linija 12 Centralna – Lazarevac (rampa) – Dudovica –
Marinac u 15:10 saobraća izmenjenom trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Petka – Dudovica - Marinac


Linija 41 A Treća mesna – SUP – Zavod – Rudovci
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 i saobraća trasom Treća mesna – SUP – Dula Кaraklajića - Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom
.

Linija 16 A Treća mesna – SUP – Zavod – Montaža polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 i saobraća trasom Treća mesna – SUP – Dula Кaraklajića - Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 46 A Lazarevac (Treća mesna) – Centralna
polazi 5 minuta ranije, odnosno u 06:20 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (3. mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se
.

Linija 57 A Lazarevac (Treća mesna) – FEO
polazi 5 minuta ranije, odnosno u 06:20 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (Treća mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se
.

Linija 100 Lazarevac – Medoševac – Baroševac – Junkovac (peskara) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:50 i saobraća na relaciji Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 100 A Lazarevac – V. Crljeni – Volujak – Junkovac (priprema) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:50 i saobraća na relaciji Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 115 A Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (aut. stanica) – TEК –Tamnava (nas. Radljevo) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:20 i saobraća na relaciji Jabučje – Lajkovac - Lazarevac (aut. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga - Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 178 B /178 S Belanovica – Lazarevac – S.Magistrala – FEO polazi u isto vreme iz Belanovice, a 10 minuta ranije sa Autobuske stanice, odnosno u 06:15 i radnim i neradnim danom. Saobraća trasom Belanovica – Lazarevac – Vrtić – S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 34 Valjevo – Ratkovac – Treća mesna – Lazarevac – Baroševac
polazi nepromenjeno u 05:05 iz Valjeva. Sa autobuske stanice Lazarevac kreće odmah po prispeću, oko 06:10 umesto u 06:20. Saobraća trasom Valjevo – Ratkovac - Treća mesna – Lazarevac autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i danje redovnom trasom. Povratak linije 34 Centralna – Rampa – Ratkovac – Valjevo saobraća u isto vreme u 15:10 trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga - Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića – Petka i dalje redovnom trasom.


Linija 32 Jabučje (d.kraj) – Lajkovac – Lazarevac – Centralna polazi 5 minuta ranije iz Jabučja, odnosno u 05:35 i 10 minuta ranije iz Lazarevca, odnosno u 06:20 sa autobuske stanice. Saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (autob. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Povratak je u 15:10 na relaciji Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i delje redovnom trasom.

Linija 39 Jabučje - Jabučje (d.kraj) – Lajkovac – Lazarevac – TEК
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:30 iz Jabučja i u 06:15 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (autob. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. U povratku u 15:10 saobraća trasom TEК – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac i dalje redovnom trasom.


Linija 180 Dudovica – Brajkovac – FEO
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 iz Dudovice i u 06:10 sa autobuske stanice Lazarevac. Polazak iste linije u 13:45 iz Dudovice ne menja se, osim što sa autobuske stanice kreće odmah po prispeću. Saobraća trasom Dudovica – Brajkovac – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja  i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 180 A Ljig – Jajčić – Dudovica – Barzilovica – FEO
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:10 iz Ljiga i 06:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća trasom Ljig – Jajčić – Dudovica – Barzilovica – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja  i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 43 Venčani – Darosava – Baroševac – Lazarevac
polazi 5 minuta ranije u prvoj smeni radnim danom, odnosno u 05:10 iz Venčana. Saobraća trasom Venčani – Baroševac – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac. Ostali polasci ne menjaju se.


Linija 43 A Lazarevac – Zavod – Baroševac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:15 i saobraća trasom Lazarevac – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.

Linija 40 Aranđelovac – FEO –Lazarevac
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Aranđelovac – FEO – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac. Vreme povratka ne menja se.


Linija 32 S Lajkovac – Lazarevac – S.magistrala – Centralna
polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:00 iz Lajkovca i 06:15 iz Lazarevca. Saobraća trasom Lajkovac – Lazarevac – Vrtić – S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 32 A Viš – Jabučje – Lazarevac – Centralna
u 13:50 polazi 10 minuta ranije, odnosno u 13:40 sa Viša i u 14:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća na trasi Viš – Jabučje – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 33 A Lajkovac – Lazarevac – Sušara
u 22:10 polazi 10 minuta ranije, odnosno u 20:00 iz Lajkovca i u 22:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća na trasi Lajkovac - Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 33 Bajevac – Slovac – Lajkovac – Lazarevac (rampa)
– Sušara – TEК polazi 10 minuta ranije iz Bajevca, odnosno u 5:40 i saobraća trasom Bajevac – Slovac – Lajkovac – Petka (ineks)- Pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se. U povratku saobraća trasom TEК – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i dalje redovnom trasom.


Linija 207 UB – Lajkovac – Lazarevac  Stepojevac – Mislođin – TENT A polazi 5 minuta ranije, odnosno u 04:35 iz Uba. Saobraća trasom Ub – Lajkovac –Lazarevac –S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 124 Beograd – Zavod – Lazarevac (rampa) – Lajkovac u 05:40 radnim danom saobraća izmenjenom trasom Beograd – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i dalje redovnom trasom. U Povratku saobraća trasom Lajkovac – Petka (ineks) – pravo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena polazaka ne menjaju se.

Linija 126 Beograd – Zavod – Lazarevac u 05:40 radnim danom saobraća trasom Beograd – Zavod - Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Lazarevac. Vreme polaska ne menja se.  

Hvala na razumevanju
SP "Lastra" d.o.o.