OPŠTINA LAJKOVAC – IZMENE REDA VOŽNJE


OPŠTINA LAJKOVAC – IZMENE REDA VOŽNJE
Poštovani putnici,

Obaveštavamo Vas da je u skladu sa trenutnom situacijom izazvanom virusom Covid-19 i posebnom organizacijom nastave u školama, red vožnje na linijama koje saobraćaju na teritoriji Opštine Lajkovac izmenjen.
Ovaj red vožnje je na snazi u periodu od 01.09.2020. do trajanja posebne organizacije prevoza.


Lajkovac - Izmenjeni redovi vožnje PDF