Izmene u međumesnom redu vožnje


Izmene u međumesnom redu vožnje
Poštovani putnici,

Od četvrtka, 21.01.2021. godine ponovo se uspostavljaju sledeći polasci u međumesnom saobraćaju:

•    Lazarevac-Valjevo 18:30h/20:10h
•    Petka-Viš 13:01h/13:41h

SP "Lastra" d.o.o.