Novi Polasci (Međumesni Prevoz)


Novi Polasci (Međumesni Prevoz)
Poštovani putnici,

Obaveštavamo Vas da od 20.04.2021. godine uspostavljamo sledeće polaske na međumesnim linijama:   

- Lazarevac - Valjevo: 18:00/20:10

- Petka - Mali Borak: 07:01/07:50

SP "Lastra" d.o.o.