Kontakt


Pun naziv privrednog društva: Saobraćajno preduzeće Lastra d.o.o. Lazarevac
Sedište privrednog društva: Lazarevac, ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 12, 11550 Lazarevac
Matični broj: 17417924
PIB: 101764335


Sedište
Telefon/Fax: 011/8123-297; 8117-032; 8117-031; 8126-578; 8121-097; 8126-577; 8123-262; 8122-980; 8121-082; 8122-867
E-mail: office@lastra.rs

Autobuska stanica Lazarevac
Telefon/Fax: 011/8123-066
E-mail: autobuska@lastra.rs

Radna jedinica Ljubovija
Telefon/Fax: 015/561-967
E-mail: ljubovija@lastra.rs

Autobuska stanica Ljubovija
Telefon/Fax: 015/561-967
E-mail: ljubovija@lastra.rs

Saobraćajni dispečer Lazarevac
Telefon/Fax: 011/8121-079
E-mail: dispeceri@lastra.rs

Saobraćajni dispečer Ljubovija
Telefon/Fax: 015/561-822
E-mail: rade.tanasic@lastra.rs

Turistička agencija Lazarevac
Telefon/Fax: 011/8121-098
E-mail: turizam@lastra.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Telefon/Fax: 011/8123-297
E-mail: ivan.krstovic@lastra.rs

Kontakt forma
  • 9870 St Vincent Place, Glasgow