Menadžment


Rukovodstvo

Direktor:
Dušan Simeunović
direktor@lastra.rs
Tehnički direktor:
Ivan Krstović
ivan.krstovic@lastra.rs

Rukovodioci sektora i službi

Sektor saobraćaja

Šef saobraćaja:
Aleksandar Vujetić
aleksandar.vujetic@lastra.rs
Šef autobuske stanice:
Radmila Urošević
autobuska@lastra.rs
Šef turističke agencije:
Katarina Buruš
katarina.burus@lastra.rs
Glavni dispečer:
Dragivoj Borak
dragivoj.borak@lastra.rs

Služba tehničkog održavanja

Šef garaže:
Nebojša Pavlović
nebojsa.pavlovic@lastra.rs

Služba opštih, pravnih i kadrovskih poslova

Šef pravne, kadrovske i opšte službe:
Branka Ristić
branka.ristic@lastra.rs

Informacioni sistemi

Šef informacionih sistema:
Mario Pantić
mario.pantic@lastra.rs

Ekonomsko-finansijska služba

Rukovodilac ekonomsko-finansijskih i knjigovodstvenih poslova:
Dragana Pantelić
dragana.pantelic@lastra.rs
Šef finansijske službe:
Dubravka Mijatović
dubravka.mijatovic@lastra.rs
Šef Knjigovodstva:
Dragana Živanović
dragana.zivanovic@lastra.rs

Služba obezbeđenja

Šef obezbeđenja:
Ivan Delić
ivan.delic@lastra.rs

Radna jedinica Ljubovija

Direktor radne jedinice:
Pantelija Vesić
pantelija.vesic@lastra.rs