Standardi i sertifikati


Saobraćajno preduzeće „Lastra“ d.o.o. Lazarevac ispunjava zahteve standarda ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom o čemu poseduje sertifikat broj 19-1-1-079/1 i standarda ISO 14001:2015 sistem upravljanja zaštitom životne sredine o čemu poseduje sertifikat broj 19-1-2-078/1.

Postavljene politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, iskazuju misiju i viziju preduzeća, pravce strateškog delovanja i daju okvir za uspostavljanje ciljeva i poslovno planiranje.

Politika kvaliteta je zasnovana na savremenim tržišno orijentisanim principima, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja korisnika usluga u oblastima pružanja usluga prevoza ljudi u ugovorenom, lokalnom, međumesnom i međunardnom saobraćaju, održavanju vozila, kao i pružanju turističkih usluga.

Da bi se navedeno realizovalo potrebno je:

 • Pratiti savremene trendove razvoja
 • Stalno podsticati inovacije u procesima rada
 • Kontinuirano povećavati kvalitet usluga
 • Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta
 • Povećati učinak svih zaposlenih

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva:

 • Redovno praćenje svih performansi procesa
 • Kontinuirano povećanje efikasnosti i efektivnosti rada
 • Redovno preispitivanje sistema kvaliteta


Politika zaštite životne sredine je zasnovana na opredeljenju za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta ugovorenog, lokalnog, međumesnog i međunardnog saobraćaja, održavanja vozila i pružanja turističkih usluga. S toga je neophodno:

 • Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
 • Obavljati sve svoje aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
 • Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Održavati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine
 • Štedeti resurse i energiju i smanjiti upotrebu štetnih materijala
 • Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne kao i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine


Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i upravljanja rizikom u svim aktivnostima u oblastima pružanja usluga prevoza putnika u ugovorenom, lokalnom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju, održavanja vozila, kao i pružanja turističkih usluga. Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene, obezbeđuje očuvanje radne sposobnosti i bezbedne uslove rada za zaposlene, izvođače radova i posetioce, kao i korisnike usluga, kroz sledeće aktivnosti:

 • Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i upravljanje rizikom
 • Utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u svim relevantnim funkcijama i na svim nivoima unutar društva i programa za njihovo postizanje, čime se realizuje opredeljenost rukovodstva za stalna poboljšanja
 • Uspostavljanje, primenu i održavanje redovnih postupaka praćenja i merenja performansi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, radi praćenja učinka u ovoj oblasti
 • Koordinaciju i integraciju programa upravljanja rizikom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa, kao i štete na opremi
 • Usaglašavanje sa nacionalnim i međunarodnim propisima, pravilnicima i zakonima
 • Stalnu edukaciju zaposlenih za zdrav i bezbedan rad
 • Blagovremeno izveštavanje rukovodstva o problemima upravljanja rizikom, unapređenja sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih.